Monitoring Cervical Manipulations (MCM):
a prospective cohort study

Het hoofddoel van de MCM studie is om representatieve Nederlandse incidentiecijfers te verkrijgen van ernstige complicaties na cervicale manipulaties.

Daarnaast wordt gekeken naar de karakteristieken van patiƫnten die een zware complicatie ondervinden en bronpopulatie van patiƫnten die gemanipuleerd worden. Beschouwd wordt of er aan de hand van deze karakteristieken een premanipulatief risicoprofiel geconstrueerd kan worden.

Looptijd:
De geplande looptijd van de studie is een jaar (september 2016 - september 2017)

Anonimiteit en kwaliteit:
De anonimiteit en kwaliteit van het onderzoeksprotocol zal gecontroleerd en gegarandeerd worden door een Privacy Monitoring Board (PMB) met een onafhankelijke voorzitter. U kunt de PMB leden altijd benaderen indien u participeert in het onderzoek en vragen heeft aangaande transparantie, privacy of anonimiteit / veiligheid.

Promotietraject:
Dit onderzoek maakt deel uit van het promotieonderzoek van Rik Kranenburg en wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Cees van der Schans, dr. Maarten Schmitt, en dr. Gert Jan Luijckx. Het onderzoek wordt gedaan vanuit het Lectoraat Healthy Aging, Allied Health Care and Nursing van de Hanze Hogeschool Groningen en het UMCG (afdelingen revalidatiegeneeskunde en neurologie).©Shutterstock