Melden / registreren 1ste lijn zorgverleners:

De melding van calamiteiten (ofwel ernstige complicaties) gebeurt volledig anoniem en kan alleen gemeld worden voor de eigen beroepsgroep. Meldingen van calamiteiten worden digitaal gedaan via deze website of onze mobiele app (beschikbaar iOS, Android).

Periodieke Registratie

Melding calamiteit

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Calamiteiten moet u onverwijld melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in artikel 11. In de MCM-1 studie wordt NIET dezelfde definitie voor ernstige complicatie ofwel calamiteit gebruikt als die van IGZ. Over meldingen die u anoniem doet ten behoeve van de MCM-1 studie zal niet worden gecorrespondeerd.

Een calamiteit moet u zelf binnen 3 werkdagen melden aan de inspectie. U heeft 6 weken de tijd om vast te stellen of een gebeurtenis een calamiteit is. Meld u niet of niet op tijd, dan loopt u het risico op een bestuurlijke boete. Twijfelt u na 6 weken nog of de gebeurtenis een calamiteit was? Doet u dan alsnog een melding bij de inspectie.

Melden en meer informatie over de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt u hier: http://www.igz.nl/melden/melden_calamiteiten.aspx

Nazorg

Als behandelend professional kun u na een calamiteit een beroep doen op uw eigen beroepsvereniging voor uw eigen na traject. Als een dergelijke calamiteit zicht onverwachts voordoet in uw praktijk, dan is de beroepsvereniging er ook voor u.

Indien de behoefte bestaat kun u ook contact opnemen met deze onderzoeksgroep.