Studieopzet

Tijdens de MCM studie worden twee prospectieve observationele studies uitgevoerd.

 1. In de eerstelijns zorg bij manueel therapeuten, chiropractoren, osteopaten en artsen manuele geneeskunde. (MCM-1)
 2. In de tweedelijns zorg bij de afdelingen neurologie van ziekenhuizen in Noord Nederland. (MCM-2)

MCM-1 studie
In de MCM-1 studie worden twee soorten metingen gedaan.

 1. Zware complicaties na cervicale (HVLT) manipulaties
  • Frequentie (Inventarisatie van aantal maal dat een ernstige complicatie voor komt)
  • Patiëntkarakteristieken
 2. Bronpopulatie
  • Frequentieregistratie van (hoog)cervicale manipulaties
  • Patiëntkarakteristieken

MCM-2 studie
In de MCM-2 studie worden de volgende metingen gedaan.

 1. Patiënten met een cervicale (extra craniale) arteriële dissectie
  • Frequentie bij opgenomen patiënten afdeling neurologie
 2. Patiënten met een cervicale (extra craniale) arteriële dissectie na cervicale (HVLT) manipulatie
  • Frequentie
  • Patiëntkarakteristieken

Definities
In deze studie worden de volgende definities gehanteerd:

Cervicale
wervelkolom
De bovenste 7 wervels van de wervelkolom, inclusief gewrichten met het bovenliggende os occiput en de onderliggende wervel thoracale 1. (art. C0-T1)
Hoog-cervicale
wervelkolom
De bovenste twee cervicale wervels van de wervelkolom, inclusief de gewrichten met met het bovenliggende os occiput en de onderliggende wervel cervicale 3. (art. C0-C3)
Manipulatie "A passive, high velocity, low amplitude thrust applied to a joint complex within its anatomical limit with the intent to restore optimal motion, function, and/ or to reduce pain". (IFOMPT)
Calamiteit /
Zware
complicatie
Elke niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis/ bijwerking die resulteert in het inwinnen van medisch advies (in welke vorm dan ook, door de therapeut of door de patiënt) en/of een ziekenhuisopname noodzakelijk maakt en/ of leidt tot een situatie die levensbedreigend is en/ of de dood.

Schematische weergave MCM-1 studie: