Symposium

Voorafgaand aan de meetperiode zal er een symposium plaatsvinden dat gratis en exclusief voor deelnemers aan het onderzoek is.

Dit symposium vindt plaats onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van het Lectoraat Healthy Aging, Allied Health Care and Nursing van de Hanze Hogeschool Groningen en in samenwerking met UMCG (afdelingen revalidatiegeneeskunde en neurologie)

Het symposium zal op maandagavond 23 mei in Arnhem, (hotel Papendal) plaatsvinden en start om 19.00 uur. Sprekers zijn o.a. prof. dr. Cees van der Schans, dr. Maarten Schmitt, dr. Jan Pool en dr. Gert Jan Luijckx. Accreditatie wordt aangevraagd voor alle deelnemende beroepsgroepen.

De organisatie van het symposium wordt uitgevoerd door het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI).

Programma:

Tijd: Onderwerp: Spreker:
18.00-18.30 Inloop
18.30-18.45 Opening door de dagvoorzitter Prof.dr. Cees van der Schans
18.45-19.15 Uitleg onderzoek + praktische toelichting APP / website Rik Kranenburg
19.15-19.35 Epidemiologie van de cervicale regio dr. Maarten Schmitt
19.35-19.50 Korte koffiepauze
19.50-20.10 Anatomie, dissectie, neurologie dr. Gert Jan Luijckx
20.10-20.55 Korte uiteenzetting wel of niet cervicaal manipuleren gevolgd door een paneldiscussie. dr. Jan Pool +
20.55-21.00 Afsluiting Prof.dr. Cees van der Schans